Monitorul Oficial
nr. 1092/21 decembrie 2018

Publicare
  1.   O.U.G. nr.110/20-12-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
  2.   O.U.G. nr.111/20-12-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  3.   H.G. nr.1.001/20-12-2018 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
-
  4.   H.G. nr.1.003/20-12-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Nepturi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000
-
  5.   O. nr.1.836/07-12-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A
-
  6.   O. nr.3.815/20-12-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind acordarea unui bonus de dobândă pentru investitorii în titlurile de stat emise prin Programul Tezaur
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.