Monitorul Oficial
nr. 55/22 ianuarie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.541/18-09-2018 
DECIZIA nr. 541 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
  2.   D.C.C. nr.542/18-09-2018 
DECIZIA nr. 542 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrooedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
  3.   H.G. nr.12/17-01-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Botoșani, Cluj, Constanța, Tulcea, lași, Olt, Mehedinți, Dolj, Timiș, Argeș, Vaslui, Alba, Gorjl Ilfov și municipiul București
-
  4.   H.G. nr.13/17-01-2019 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea; Alba și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   O. nr.1.649/17-12-2018 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate"
-
  6.   Decizie nr.1/10-01-2019 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Milcov, județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Sibarex - S.A
-


Joi, 08 decembrie 2022, 08:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.