Monitorul Oficial
nr. 80/31 ianuarie 2019

Publicare
  1.   D.S. nr.2/30-01-2019 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
-
  2.   D.C.D. nr.1/31-01-2019 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
-
  3.   D. nr.93/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.94/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.95/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.96/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.97/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.98/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.99/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.100/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.101/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  12.   D. nr.102/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  13.   D. nr.103/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  14.   D. nr.104/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  15.   D. nr.105/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  16.   D. nr.106/30-01-2019 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  17.   O.G. nr.2/30-01-2019 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
-
  18.   H.G. nr.34/30-01-2019 
HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admisi pe piața forței de muncă în anul 2019
-
  19.   Decizie nr.5/21-01-2019 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Tăbârța-Florești, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare
-
  20.   O. nr.167/30-01-2019 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
A
  21.   O. nr.194/30-01-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.