Monitorul Oficial
nr. 117/14 februarie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.590/27-09-2018 
DECIZIA nr. 590 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționali tate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite; precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
-
  2.   O. nr.8/07-01-2019 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ- teritoriale din județul Satu Mare
-
  3.   O. nr.1.001/04-02-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului; ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea - S.A., pentru un teren situat în municipiul Oradea, județul Bihor
-
  4.   O. nr.1.002/04-02-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARC CAREI NORD - S.R.L
-
  5.   O. nr.1.073/12-02-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2019
-
  6.   Decizie nr.77/12-11-2018 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 77 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-
  7.   Decizie nr.79/12-11-2018 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 79 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.