Monitorul Oficial
nr. 149/25 februarie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.613/02-10-2018 
DECIZIA nr. 613 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
  2.   O.U.G. nr.10/19-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
-
  3.   O. nr.1.058/11-02-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului
-
  4.   O. nr.18/25-02-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.