Monitorul Oficial
nr. 179/6 martie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.753/22-11-2018 
DECIZIA nr. 753 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.829 alin. (2) din Codul civil
-
  2.   D.C.C. nr.795/06-12-2018 
DECIZIA nr. 795 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
  3.   H.G. nr.119/27-02-2019 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018
-
  4.   O. nr.1.525/67/73/20-12,18-01,31-01-2019 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului
-


Joi, 01 iunie 2023, 06:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.