Monitorul Oficial
nr. 274/10 aprilie 2019

Publicare
  1.   O.U.G. nr.24/03-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
  2.   H.G. nr.191/03-04-2019 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
-
  3.   H.G. nr.193/03-04-2019 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, precum și transmiterea unor părți din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale - Casa Națională de Pensii Publice și administrarea Ministerului Sănătății
-
  4.   O. nr.33/01-04-2019 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016
-
  5.   O. nr.1.957/05-04-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-


Marți, 07 februarie 2023, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.