Monitorul Oficial
nr. 345/6 mai 2019

Publicare
  1.   L. nr.87/25-04-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.418/25-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.88/25-04-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  4.   D. nr.419/25-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  5.   D.C.C. nr.783/29-11-2018 
DECIZIA nr. 783 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. f) și i), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 60 alin. (1), art. 77, art. 108, art. 109 alin. (1) și (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  6.   D.C.C. nr.35/17-01-2019 
DECIZIA nr. 35 din 17 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 249 din Codul penal din 1969 și art. 298 din Codul penal
-
  7.   D.C.C. nr.39/17-01-2019 
DECIZIA nr. 39 din 17 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală
-
  8.   H.G. nr.238/18-04-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
-
  9.   O. nr.1.120/10-04-2019 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.585/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unități administrativ- teritoriale din județul Teleorman
-
  10.   H. nr.5/13-04-2019 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința anuală ordinară a Camerei Consultanților Fiscali din 13 aprilie 2019
-


Vineri, 01 martie 2024, 02:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.