Monitorul Oficial
nr. 397/21 mai 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.641/16-10-2018 
DECIZIA nr. 641 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004
-
  2.   H.G. nr.284/08-05-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chișlaz, județul Bihor
-
  3.   H.G. nr.295/14-05-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, județul Botoșani
-
  4.   O. nr.1.642/03-05-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului; ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.485/2013 pentru aprobarea modelelor legitimației de control, insignei și ștampilei destinate utilizării de către personalul cu atribuții de control și inspecție în amenajarea teritoriului și urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții și supravegherea pieței produselor pentru construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii
-
  5.   O. nr.2.203/02-04-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-l-s-A-02561
-
  6.   O. nr.2.204/02-04-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-l-s-A-02561
-
  7.   Decizie nr.3/30-03-2019 (C.Med.S.)
DECIZIE privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007
-
  8.   O. nr.462/14-05-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.