Monitorul Oficial
nr. 848/18 octombrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.184/17-10-2019 
LEGE pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
-
  2.   D. nr.750/17-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
-
  3.   L. nr.185/17-10-2019 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  4.   D. nr.751/17-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  5.   L. nr.186/17-10-2019 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
-
  6.   D. nr.752/17-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătătii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
-
  7.   O. nr.2.878/14-10-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013
-
  8.   O. nr.914/09-10-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
-


Marți, 28 noiembrie 2023, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.