Monitorul Oficial
nr. 908/11 noiembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.207/08-11-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
  2.   D. nr.802/08-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
  3.   L. nr.208/08-11-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
  4.   D. nr.803/08-11-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
  5.   D.C.C. nr.479/17-09-2019 
DECIZIA nr. 479 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Codul penal
-
  6.   D.C.C. nr.538/25-09-2019 
DECIZIA nr. 538 din 25 septembrie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
-
  7.   O. nr.1.701/986/08-11,06-11-2019 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
-
  8.   O. nr.988/06-11-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  9.   O. nr.8/30-10-2019 (B.N.R.)
ORDIN privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare
-
  10.   C. nr.22/31-10-2019 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relațiilor politico-diplomatice între România și Republica Populară Chineză
-


Vineri, 19 aprilie 2024, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.