Monitorul Oficial
nr. 924/15 noiembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.214/14-11-2019 
LEGE pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  2.   D. nr.825/13-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  3.   L. nr.217/14-11-2019 
LEGE privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
-
  4.   D. nr.828/13-11-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
-
  5.   D.C.C. nr.452/11-07-2019 
DECIZIA nr. 452 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală
-
  6.   Decizie nr.417/14-11-2019 
DECIZIE privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  7.   Decizie nr.418/14-11-2019 
DECIZIE privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  8.   Decizie nr.419/14-11-2019 
DECIZIE privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzașu-Enache în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
-
  9.   Decizie nr.420/14-11-2019 
DECIZIE pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justitiei
-
  10.   O. nr.1.732/1005/14-11,12-11-2019 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  11.   O. nr.203/14-11-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018
-
  12.   Decizie nr.1.914/14-11-2019 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind desemnarea Societătii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanță care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instantă la clienții preluați de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019
-
  13.   R. nr.11/06-11-2019 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investirii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
-


Duminică, 29 ianuarie 2023, 05:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.