Monitorul Oficial
nr. 939/22 noiembrie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.400/06-06-2019 
DECIZIA nr. 400 din 6 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
-
  2.   D.C.C. nr.589/08-10-2019 
DECIZIA nr. 589 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (4) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
  3.   O. nr.133/18-11-2019 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016
A
  4.   O. nr.386/06-11-2019 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al calității în Sănătate nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare
-
  5.   O. nr.1.746/18-11-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.