Monitorul Oficial
nr. 942/25 noiembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.224/22-11-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
-
  2.   D. nr.850/22-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2019 privind eșalonarea plații drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
-
  3.   L. nr.225/22-11-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
-
  4.   D. nr.851/22-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
-
  5.   L. nr.226/22-11-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   D. nr.852/22-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  7.   D. nr.853/22-11-2019 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
-
  8.   D.C.C. nr.620/10-10-2019 
DECIZIA nr. 620 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
  9.   Decizie nr.435/25-11-2019 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Dincă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
  10.   Decizie nr.436/25-11-2019 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna luliana Camelia Coporan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
  11.   Decizie nr.437/25-11-2019 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
-
  12.   Decizie nr.438/25-11-2019 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Emilia Igescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
-
  13.   Decizie nr.439/25-11-2019 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru domnul Lucian Dumitru din funcția publica de secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  14.   Decizie nr.440/25-11-2019 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru doamna lulia Cîrcel din funcția publică de Inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de secretar general adjunct la Ministerul Muncii șl Protecției Sociale
-
  15.   Decizie nr.441/25-11-2019 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Fabian Țîrcă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii șl Comunicațiilor
-
  16.   Decizie nr.442/25-11-2019 
DECIZIE privind numirea doamnei Simona Cojocaru în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale
-
  17.   Decizie nr.443/25-11-2019 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Robert-Viorel Chioveanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  18.   Decizie nr.444/25-11-2019 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Lazin Octavian loan Gheorghe din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  19.   O. nr.207/20-11-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autoritătii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018
-
  20.   O. nr.208/20-11-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019
-


Joi, 02 februarie 2023, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.