Monitorul Oficial
nr. 945/26 noiembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.227/25-11-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
  2.   D. nr.864/25-11-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
  3.   L. nr.228/25-11-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
  4.   D. nr.865/25-11-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
  5.   L. nr.229/25-11-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  6.   D. nr.866/25-11-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  7.   L. nr.230/25-11-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
  8.   D. nr.867/25-11-2019 
Decrert pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
  9.   D.C.C. nr.346/23-05-2019 
DECIZIA nr. 346 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă
-
  10.   O. nr.3.008/07-11-2019 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
-
  11.   O. nr.5.259/12-11-2019 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021
-


Luni, 27 martie 2023, 17:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.