Monitorul Oficial
nr. 1044/24 decembrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.249/23-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
  2.   D. nr.1.291/23-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
  3.   L. nr.250/23-12-2019 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.1.292/23-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   L. nr.251/23-12-2019 
LEGE pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  6.   D. nr.1.293/23-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  7.   L. nr.252/23-12-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  8.   D. nr.1.294/23-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  9.   L. nr.253/23-12-2019 
LEGE privind câinii salvamont
-
  10.   D. nr.1.295/23-12-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind câinii salvamont
-
  11.   L. nr.254/23-12-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  12.   D. nr.1.296/23-12-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  13.   O.U.G. nr.80/20-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
  14.   O. nr.1.942/24-12-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea acestora
A
  15.   O. nr.3.774/19-12-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.