Monitorul Oficial
nr. 14/10 ianuarie 2020

Publicare
  1.   L. nr.8/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
  2.   D. nr.8/09-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
  3.   L. nr.9/09-01-2020 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
-
  4.   D. nr.9/09-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securitătii nationale
-
  5.   L. nr.10/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
  6.   D. nr.10/09-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
-
  7.   L. nr.11/09-01-2020 
LEGE privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice
-
  8.   D. nr.11/09-01-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
  9.   L. nr.12/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Politiei Române
-
  10.   D. nr.12/09-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  11.   L. nr.13/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  12.   D. nr.13/09-01-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  13.   H.G. nr.5/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" al Județului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  14.   O. nr.M.238/23-12-2019 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - "Sănătate"
-
  15.   O. nr.3.818/30-12-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
-
  16.   O. nr.5.558/12-12-2019 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.507/2018
-
  17.   O. nr.8/09-01-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.