Monitorul Oficial
nr. 171/2 martie 2020

Rectificare:
  1.   O. nr.18/25-02-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
-
  2.   O. nr.1/15-01-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020
-
Publicare
  3.   D.C.C. nr.798/03-12-2019 
DECIZIA nr. 798 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
  4.   H.G. nr.149/27-02-2020 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar, precum și scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii
-
  5.   H.G. nr.150/27-02-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 si 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.151/27-02-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire cămin studențesc - Universitatea Transilvania din Brașov, str. luliu Maniu nr. 41A, municipiul Brașov, județul Brașov"
-
  7.   O. nr.445/12-02-2020 (M.E.E.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru desemnarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune CNCIR" - S.A. ca organism de certificare a echipamentelor de agrement și privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformității echipamentelor de agrement
-
  8.   O. nr.20/26-02-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
A


Marți, 06 decembrie 2022, 11:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.