Monitorul Oficial
nr. 255/27 martie 2020

Publicare
  1.   O.U.G. nr.31/26-03-2020 
Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
-
  2.   H.G. nr.218/18-03-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.219/18-03-2020 
HOTĂRÂRE privind închirierea unor spatii aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei
-
  4.   H.G. nr.222/18-03-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informatională
-
  5.   O. nr.501/394/26-03,06-03-2020 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
-
  6.   O. nr.816/24-03-2020 (A.N.A.F.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare si functionare a Registrului central al fiduciilor, precum si a modelului si continutului formularului "Declaratie de înregistrare a contractelor de fiducie"
A
  7.   O. nr.431/27-03-2020 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.