Monitorul Oficial
nr. 276/2 aprilie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.579/01-10-2019 
DECIZIA nr. 579 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) și ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  2.   D.C.C. nr.580/01-10-2019 
DECIZIA nr. 580 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
-
  3.   D.C.C. nr.772/28-11-2019 
DECIZIA nr. 772 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și (4) și ale art. 4 alin. (9), (11) si (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum si a dispozițiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procecdură penală
-
  4.   D.C.C. nr.843/12-12-2019 
DECIZIA nr. 843 din 12 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  5.   H.G. nr.237/26-03-2020 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
-
  6.   H.G. nr.238/26-03-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
-
  7.   H.G. nr.239/26-03-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen
-
  8.   H.G. nr.240/26-03-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara
-


Joi, 30 martie 2023, 23:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.