Monitorul Oficial
nr. 287/6 aprilie 2020

Publicare
  1.   L. nr.41/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  2.   D. nr.229/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  3.   L. nr.42/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  4.   D. nr.230/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  5.   L. nr.43/03-04-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  6.   D. nr.231/03-04-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  7.   L. nr.44/03-04-2020 
LEGE privind instituirea Zilei Satului Românesc
-
  8.   D. nr.232/03-04-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Satului Românesc
-
  9.   L. nr.45/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
-
  10.   D. nr.233/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
-
  11.   L. nr.46/03-04-2020 
LEGE pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  12.   D. nr.234/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  13.   L. nr.47/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  14.   D. nr.235/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  15.   L. nr.48/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  16.   D. nr.236/03-04-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  17.   H.G. nr.259/30-03-2020 
HOTĂRÂRE privind plata contributiei financiare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina
-
  18.   H.G. nr.260/30-03-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări si completări in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Alba, Sibiu, Cluj, Timis, Arges, Vaslui, Brăila, Călărasi, Ialomita, Constanta, Prahova, Galati, Giurgiu, Dâmbovita, Bacău, Ilfov, Brasov si municipiul Bucuresti
-
  19.   H.G. nr.261/30-03-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier national de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. a terenului în suprafată de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Consolidarea sistemului de transport din România între Onesti-Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea"-etapa 1
-
  20.   H.G. nr.262/30-03-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale Posta Română - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
-
  21.   O. nr.61/31-03-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de programare a unitătilor de productie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili si a instalatiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de functionare si de decontare a pietei de echilibrare si a Regulamentului de calcul si de decontare a dezechilibrelor părtilor responsabile cu echilibrarea
A


Marți, 28 mai 2024, 16:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.