Monitorul Oficial
nr. 386/13 mai 2020

Publicare
  1.   L. nr.52/13-05-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
  2.   D. nr.258/13-05-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
  3.   D.C.C. nr.102/25-02-2020 
DECIZIA nr. 102 din 25 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 371 din Codul de procedură penală
-
  4.   D.C.C. nr.104/25-02-2020 
DECIZIA nr. 104 din 25 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală
-
  5.   O. nr.991/28-04-2020 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Depozitarul Central - S.A
-
  6.   O. nr.1.676/C/07-05-2020 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind prelungirea aplicării, în anul 2020, a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, precum și privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.415/C/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
-
  7.   O. nr.75/06-05-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem a energiei electrice și gazelor naturale pâna la sfârșitul perioadei a patra de reglementare și de modificare a unor acte normative emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.