Monitorul Oficial
nr. 613/13 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.122/10-07-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
-
  2.   D. nr.377/10-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
-
  3.   L. nr.123/10-07-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
-
  4.   D. nr.378/10-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
-
  5.   D. nr.381/13-07-2020 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.382/13-07-2020 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.383/13-07-2020 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   O.U.G. nr.113/09-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  9.   Decizie nr.276/13-07-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ștefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistență tehnică, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării
-
  10.   O. nr.1.400/13-07-2020 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020 - 14 mai 2021
-
  11.   I. nr.4/09-07-2020 
Instrucțiune privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară
A


Joi, 02 februarie 2023, 20:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.