Monitorul Oficial
nr. 621/15 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.126/14-07-2020 
LEGE pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
  2.   D. nr.384/14-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
  3.   L. nr.127/14-07-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
-
  4.   D. nr.385/14-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
-
  5.   L. nr.128/14-07-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  6.   D. nr.386/14-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  7.   L. nr.129/14-07-2020 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
-
  8.   D. nr.387/14-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind oombaterea buruienii ambrozia
-
  9.   D. nr.392/15-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  10.   Decizie nr.283/15-07-2020 
DECIZIE privind numirea domnului Preda Nedelcu în funcția de membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
-
  11.   O. nr.270/07-07-2020 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
-
  12.   O. nr.272/09-07-2020 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publica a Activității de Audit Statutar pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar nr. 90/2018
-
  13.   O. nr.1.825/2110/1051/02-06,09-07,11-06-2020 (M.E.E.M.A., M.F.P., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A
-
  14.   O. nr.769/08-07-2020 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.