Monitorul Oficial
nr. 647/22 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.137/21-07-2020 
LEGE pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Tării Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române
-
  2.   D. nr.397/21-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române
-
  3.   L. nr.138/21-07-2020 
LEGE pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș
-
  4.   D. nr.398/21-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș
-
  5.   L. nr.139/21-07-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval
-
  6.   D. nr.399/21-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval
-
  7.   L. nr.140/21-07-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecfia mediului
-
  8.   D. nr.400/21-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
-
  9.   L. nr.141/21-07-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
-
  10.   D. nr.401/21-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
-
  11.   L. nr.142/21-07-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  12.   D. nr.402/21-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  13.   L. nr.143/21-07-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
-
  14.   D. nr.403/21-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
-
  15.   O. nr.1.138/09-07-2020 (M.T.I.C.)
ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1 /Corr.6 al Organizației Maritime Internaționale din 15 mai 2017
-
  16.   O. nr.1.139/09-07-2020 (M.T.I.C.)
ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019
-
  17.   O. nr.1.396/09-07-2020 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
-
  18.   R. nr.14/15-07-2020 (A.S.F.)
REGULAMENT privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale Autorității de Supraveghere Financiară
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.