Monitorul Oficial
nr. 659/24 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.152/24-07-2020 
LEGE privind organizarea si finantarea serviciilor de promovare a sănătătii si prevenire a îmbolnăvirilor
-
  2.   D. nr.414/24-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea si finantarea serviciilor de promovare a sănătătii si prevenire a îmbolnăvirilor
-
  3.   L. nr.153/24-07-2020 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităti
-
  4.   D. nr.415/24-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităti
-
  5.   L. nr.154/24-07-2020 
LEGE pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2019 privind activitătile de transport alternativ cu autoturism si conducător auto
-
  6.   D. nr.416/24-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2019 privind activitătile de transport alternativ cu autoturism si conducător auto
-
  7.   H.S. nr.60/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Implementarea retelelor 5G în conditii de sigurantă în UE - Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE - COM (2020) 50 final
-
  8.   H.S. nr.61/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O noua Strategie industrială pentru Europa COM (2020) 102 final
-
  9.   H.S. nr.62/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pentru pozitia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele minime pentru reutilizarea apei - COM (2020) 125 final
-
  10.   H.S. nr.63/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce priveste echivalenta inspectiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de seminte si privind echivalenta semintelor de cereale produse in Ucraina - COM (2020) 137 final
-
  11.   H.S. nr.64/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pentru pozitia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 în ceea ce priveste statisticile comunitare din domeniul migratiei si al protectiei internationale - COM (2020) 153 final
-
  12.   H.S. nr.65/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Comunicare interpretativă a Comisiei privind aplicarea cadrelor contabile si prudentiale pentru facilitarea creditării bancare în UE - Sprijinirea întreprinderilor si a gospodăriilor în contextul COVID-19 - COM (2020)169 final
-
  13.   H.S. nr.66/30-06-2020 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Ajustare tehnică în ceea ce priveste instrumentele speciale pentru 2020 [articolul 6 alineatul (1) literele (e) si (f) din Regulamentul nr. 1.311/2011 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020] - COM (2020) 173 final
-
  14.   H.G. nr.562/16-07-2020 
HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva, judetul Hunedoara, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  15.   H.G. nr.563/16-07-2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie
A
  16.   O. nr.135/21-07-2020 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii nationale privind aprobarea produselor protejate TEMPEST
-
  17.   O. nr.1.760/1037/2147/21-05,09-06,14-07-2020 (M.E.E.M.A., M.M.P.S., M.F.P.)
Ordinal ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de veniiuri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea aMamaia” — S.A
-


Joi, 01 iunie 2023, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.