Monitorul Oficial
nr. 679/30 iulie 2020

Rectificare:
  1.   H.G. nr.506/25-06-2020 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
Publicare
  2.   D.C.C. nr.174/26-05-2020 
DECIZIA nr. 174 din 26 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  3.   H.G. nr.567/16-07-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor"
-
  4.   H.G. nr.582/22-07-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
-
  5.   H.G. nr.584/22-07-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
-
  6.   H.G. nr.585/22-07-2020 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
-
  7.   H.G. nr.587/22-07-2020 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
-
  8.   Decizie nr.13/22-07-2020 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licența de concesionare pentru explorare nr. 21.533/2018 privind explorarea resurselor de ape minerale naturale în perimetrul Catalina-Hătuica, județul Covasna, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea GREEN HOLIDAY HOTELS - S.R.L
-
  9.   O. nr.290/16-07-2020 (A.S.P.A.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar pentru adoptarea Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, ediția 2018, voi. I, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) și publicat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC)
-
  10.   O. nr.1333/27-07-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aplicarea art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  11.   O. nr.4.749/24-07-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-


Duminică, 19 mai 2024, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.