Monitorul Oficial
nr. 756/19 august 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.6/14-01-2020 
DECIZIA nr. 6 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
  2.   D.C.C. nr.552/07-07-2020 
DECIZIA nr. 552 din 7 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1) pct. 1 și 13, ale art. 44, ale art. 46 și ale art. 47 din Codul de procedură civilă, ale art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) și ale art. 42 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
  3.   H.G. nr.676/14-08-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
  4.   H.G. nr.677/14-08-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
-
  5.   Decizie nr.308/19-08-2020 
DECIZIE pentru numirea domnului Robert-Eugeniu Ciocioi în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
-
  6.   O. nr.257/10-08-2020 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009
-
  7.   O. nr.848/13-08-2020 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 19:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.