Monitorul Oficial
nr. 767/21 august 2020

Publicare
  1.   L. nr.188/21-08-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  2.   D. nr.473/21-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   L. nr.189/21-08-2020 
LEGE pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Națională a Copilului Prematur din România
-
  4.   D. nr.474/21-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Națională a Copilului Prematur din România
-
  5.   L. nr.191/21-08-2020 
LEGE pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006
-
  6.   D. nr.476/21-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006
-
  7.   L. nr.192/21-08-2020 
LEGE privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  8.   D. nr.477/21-08-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  9.   L. nr.193/21-08-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  10.   D. nr.478/21-08-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  11.   O.U.G. nr.140/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
-
  12.   O.U.G. nr.141/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  13.   H.G. nr.695/19-08-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
-
  14.   H.G. nr.696/19-08-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competentele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
-
  15.   O. nr.224/126/06-08,20-08-2020 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 20:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.