Monitorul Oficial
nr. 965/20 octombrie 2020

Publicare
  1.   D. nr.805/20-10-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică
-
  2.   D.C.C. nr.444/23-06-2020 
DECIZIA nr. 444 din 23 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "la sectia civilă a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul entitătii", cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
  3.   Decizie nr.347/20-10-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Mihăilă a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
-
  4.   Decizie nr.348/20-10-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mircea-Valentin Cârlan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Autoritătii pentru Digitalizarea României
-
  5.   O. nr.1.477/1056/12-10,14-10-2020 (M.M.P.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  6.   O. nr.3.083/19-10-2020 (M.E.E.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
  7.   O. nr.1.073/13-10-2020 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  8.   Decizie nr.53/14-09-2020 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 53 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-
  9.   Listă nr.24.154/20-10-2020 
Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autoritătilor administratiei publice locale din 11 octombrie 2020
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.