Monitorul Oficial
nr. 1029/4 noiembrie 2020

Publicare
  1.   D. nr.829/04-11-2020 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
-
  2.   D. nr.830/04-11-2020 
DECRET privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 -Luptător cu Rol Determinant
-
  3.   D. nr.831/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios
-
  4.   D. nr.832/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios
-
  5.   D. nr.833/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului National Pentru Merit
-
  6.   D. nr.834/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  7.   D. nr.835/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  8.   D. nr.836/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  9.   D. nr.837/04-11-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  10.   D. nr.840/04-11-2020 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii
-
  11.   O. nr.44/19-10-2020 (S.P.P.)
ORDIN al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază
-
  12.   O. nr.45/19-10-2020 (S.P.P.)
ORDIN al directorului Serviciului de. Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază
-
  13.   O. nr.155/29-10-2020 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contraventii si să aplice sanctiuni contraventionale prevăzute în acte normative
-
  14.   O. nr.467/03-11-2020 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 22/2017
-
  15.   O. nr.1.865/14-10-2020 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
-
  16.   O. nr.1.124/30-10-2020 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii în oontextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
A
  17.   H. nr.145/19-10-2020 (Î.C.C.J.)
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 18:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.