Monitorul Oficial
nr. 1039/6 noiembrie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.187/26-05-2020 
DECIZIA nr. 187 din 26 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  2.   H.G. nr.931/28-10-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară "Cantacuzino", situate în județele Iași, Giurgiu și municipiul București
-
  3.   H.G. nr.932/28-10-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.203/28-10-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019
-
  5.   Raport/08-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
-
  6.   Raport/12-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale - Alianța Adevărat Creștină Română - A.C.A.R
-
  7.   Raport/12-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Phralipe al Romilor
-
  8.   Raport/13-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Pro Iași
-
  9.   Raport/13-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Socialist Român
-
  10.   Raport/13-10-2020 (A.E.P.)
RAPORT detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Partidul Forța Națională
-


Vineri, 03 februarie 2023, 13:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.