Monitorul Oficial
nr. 296/24 martie 2021

Publicare
  1.   H.S. nr.13/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârsit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final
-
  2.   H.S. nr.14/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (ClE) 2018/848 privind producția ecologică în ceea ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date menționate în regulamentul respectiv - COM (2020) 483 final
-
  3.   H.S. nr.15/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.367/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției ele laAarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului - COM (2020) 642 final
-
  4.   H.S. nr.16/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European si Comitetul Regiunilor - 0 Uniune a egalitătii: Clanul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 - COM (2020) 565 final
-
  5.   H.S. nr.17/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - O Uniune a egalității: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor - COM (2020) 620 final
-
  6.   H.S. nr.18/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 - COM (2020) 673 final
-
  7.   H.S. nr.19/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană - COM (2020) 682 final
-
  8.   H.S. nr.20/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile temporare privind taxa pe valoarea’ adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 688 final
-
  9.   H.S. nr.21/08-03-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2021 - O Uniune a vitalitătii într-o lume a fragilității - COM (2020) 690 final
-
  10.   H.G. nr.317/10-03-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române
-
  11.   O. nr.380/19-03-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 658/2013
-
  12.   O. nr.387/22-03-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri
-
  13.   O. nr.389/22-03-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
-
  14.   O. nr.390/22-03-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
-
  15.   O. nr.6.722/23-03-2021 (D.S.U.)
ORDIN al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localitățile aparținătoare Coltău și Cătălina, județul Maramureș
-
  16.   O. nr.6.723/23-03-2021 (D.S.U.)
ORDIN al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Șona, cu satul aparținător Biia, județul Alba
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.