Monitorul Oficial
nr. 335/1 aprilie 2021

Rectificare:
  1.   L. nr.15/08-03-2021 
Legea bugetului de stat pe anul 2021
-
Publicare
  2.   D. nr.258/01-04-2021 
DECRET privind eliberarea din functie a unui procuror
-
  3.   D. nr.259/01-04-2021 
DECRET privind eliberarea din functie a unui judecător
-
  4.   D. nr.260/01-04-2021 
DECRET privind eliberarea din functie a unui judecător
-
  5.   D. nr.261/01-04-2021 
DECRET privind eliberarea din functie a unui judecător
-
  6.   D.C.C. nr.897/15-12-2020 
DECIZIA nr. 897 din 15 decembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în forma modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013
-
  7.   O.U.G. nr.22/31-03-2021 
Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
-
  8.   H.G. nr.383/31-03-2021 
HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
-
  9.   H.G. nr.384/31-03-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotârărea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului- cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
-
  10.   O. nr.218/31-03-2021 (M.E.A.T.)
ORDIN al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.083/2020
-
  11.   O. nr.27/31-03-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.