Monitorul Oficial
nr. 634/28 iunie 2021

Publicare
  1.   D. nr.755/28-06-2021 
DECRET pentru reîncadrarea în funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.756/28-06-2021 
DECRET pentru reîncadrarea în funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.757/28-06-2021 
DECRET pentru reîncadrarea în funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.758/28-06-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   H.G. nr.669/24-06-2021 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
  6.   H.G. nr.680/24-06-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  7.   O. nr.626/25-06-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.