Monitorul Oficial
nr. 642/30 iunie 2021

Publicare
  1.   D.C.C. nr.95/16-02-2021 
DECIZIA nr. 95 din 16 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în redactarea modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013
-
  2.   O. nr.129/22-06-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Cuca din judetul Galati, în proprietatea acestei organizatii
-
  3.   O. nr.130/22-06-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Pechea din judetul Galati, în proprietatea acestei organizatii
-
  4.   O. nr.133/22-06-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Slobozia Nouă din judetul Ialomita, în proprietatea acestei organizatii
-
  5.   O. nr.843/04-06-2021 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultură nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpurilor de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta A si B, NTLH-014, si a Procedurii privind avizarea expertilor pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D, NTLH-015
-
  6.   O. nr.1.068/627/29-06,28-06-2021 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
-
  7.   O. nr.634/29-06-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia si prorogarea unui termen
A
  8.   O. nr.636/29-06-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.