Monitorul Oficial
nr. 693/13 iulie 2021

Publicare
  1.   L. nr.196/12-07-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  2.   D. nr.826/12-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   D. nr.836/13-07-2021 
DECRET privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios
-
  4.   D. nr.837/13-07-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   O. nr.422/768/516/27-05,05-07,11-06-2021 (M.Tr.I., M.F., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
-


Marți, 31 ianuarie 2023, 21:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.