Monitorul Oficial
nr. 725/23 iulie 2021

Publicare
  1.   L. nr.215/22-07-2021 
LEGE pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
-
  2.   D. nr.887/22-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
-
  3.   L. nr.216/22-07-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
  4.   D. nr.888/22-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
  5.   L. nr.217/22-07-2021 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
-
  6.   D. nr.889/22-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașo
-
  7.   L. nr.218/22-07-2021 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
-
  8.   D. nr.890/22-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
-
  9.   H.G. nr.764/14-07-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
-
  10.   H.G. nr.765/14-07-2021 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele Valea Spumoasă, județul Prahova, și Ciobotani, județul Mureș
-
  11.   H.G. nr.766/14-07-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret a Consiliului Europei
-
  12.   H.G. nr.782/21-07-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională "Plafar" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
-
  13.   H.G. nr.783/21-07-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIȚA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
-
  14.   O. nr.161/19-07-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală"
-
  15.   C. nr.16/14-07-2021 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.