Monitorul Oficial
nr. 735/27 iulie 2021

Publicare
  1.   L. nr.222/26-07-2021 
LEGE pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.896/23-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.223/26-07-2021 
LEGE pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
-
  4.   D. nr.897/23-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
-
  5.   L. nr.224/26-07-2021 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
-
  6.   D. nr.898/23-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
-
  7.   L. nr.225/26-07-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  8.   D. nr.899/23-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  9.   O. nr.152/13-07-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale
-
  10.   O. nr.331/15-07-2021 (M.C.I.D.)
ORDIN al ministrului cercetării, inovării și digitalizării pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
-
  11.   O. nr.1.014/23-07-2021 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020
-
  12.   O. nr.1.144/13-07-2021 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum și unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic
-
  13.   Decizie nr.45/07-06-2021 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 45 din 7 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-
  14.   O. nr.90/27-07-2021 (A.N.R.E.)
ORDIN privind completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2017
A


Luni, 06 februarie 2023, 15:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.