Monitorul Oficial
nr. 973/12 octombrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.247/11-10-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  2.   D. nr.1.041/11-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  3.   L. nr.248/11-10-2021 
LEGE pentru completarea art. 5 din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
  4.   D. nr.1.042/11-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
  5.   H.G. nr.1.032/29-09-2021 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească
-
  6.   H.G. nr.1.033/29-09-2021 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin (UM 0435 Reșița)
-
  7.   H.G. nr.1.092/06-10-2021 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a orașului Beclean", județul Bistrița-Năsăud
-
  8.   H.G. nr.1.093/06-10-2021 
HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici
-
  9.   H.G. nr.1.094/06-10-2021 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022
-
  10.   O. nr.2.053/11-10-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
A
  11.   O. nr.2.054/11-10-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  12.   H. nr.40/22-09-2021 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual
-
  13.   O. nr.280/17-09-2021 (B.N.R.)
ORDIN privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății EUROTATI IFN - S.A
-


Joi, 20 iunie 2024, 02:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.