Monitorul Oficial
nr. 1073/9 noiembrie 2021

Rectificare:
  1.   O. nr.847/23-09-2021 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate
-
Publicare
  2.   H.G. nr.1.158/22-10-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  3.   O. nr.1.783/04-11-2021 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal
-
  4.   O. nr.978/03-11-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  5.   C. nr.25/09-11-2021 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.