Monitorul Oficial
nr. 1076/10 noiembrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.267/09-11-2021 
LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.095/09-11-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.269/09-11-2021 
LEGE pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  4.   D. nr.1.097/09-11-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  5.   H.S. nr.128/08-11-2021 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027 - COM (2021) 477 final
-
  6.   D.C.C. nr.561/15-09-2021 
DECIZIA nr. 561 din 15 septembrie 2021 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I din Legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
-
  7.   O. nr.1.383/05-11-2021 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, interimar, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.