Monitorul Oficial
nr. 1077/10 noiembrie 2021

Rectificare:
  1.   O. nr.1116/C/03-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
Publicare
  2.   L. nr.268/09-11-2021 
LEGE pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   D. nr.1.096/09-11-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D.C.C. nr.579/16-09-2021 
DECIZIA nr. 579 din 16 septembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) și ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  5.   H.G. nr.1.182/28-10-2021 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți
-
  6.   H.G. nr.1.184/08-11-2021 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
-
  7.   O. nr.292/15-10-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea regulamentului și metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare și raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza națională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum și a modalității de obținere a aplicațiilor informatice specifice de înregistrare și raportare a datelor și a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor
-
  8.   O. nr.1.947/26-10-2021 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
-


Joi, 01 decembrie 2022, 19:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.