Monitorul Oficial
nr. 1105/19 noiembrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.274/19-11-2021 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
-
  2.   D. nr.1.116/19-11-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
-
  3.   D. nr.1.117/19-11-2021 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  4.   D. nr.1.118/19-11-2021 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  5.   D. nr.1.119/19-11-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.1.120/19-11-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.1.121/19-11-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.1.122/19-11-2021 
DECRET privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa a III-a
-
  9.   D.C.C. nr.515/15-07-2021 
DECIZIA nr. 515 din 15 iulie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 din Codul de procedură penală
-
  10.   H.G. nr.1.223/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  11.   H.G. nr.1.224/17-11-2021 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Consolidare si reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»"
-
  12.   O. nr.2.477/999/17-11,11-11-2021 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum si prelungirea aplicării prevederilor acestuia
-
  13.   I. nr.2.503/19-11-2021 
Instrucțiune a ministrului sănătății, interimar, privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ
-
  14.   O. nr.5.608/2506/19-11-2021 (M.E., M.S.)
ORDIN al ministrului educației si al ministrului sănătății, interimar, privind completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
A
  15.   O. nr.1.018/17-11-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 17:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.