Monitorul Oficial
nr. 1195/17 decembrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.301/16-12-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  2.   D. nr.1.302/15-12-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  3.   L. nr.302/16-12-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
  4.   D. nr.1.303/15-12-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
  5.   L. nr.304/16-12-2021 
LEGE pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  6.   D. nr.1.305/15-12-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  7.   L. nr.305/16-12-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
  8.   D. nr.1.306/15-12-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
  9.   D.C.C. nr.525/15-07-2021 
DECIZIA nr. 525 din 15 iulie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 din Codul de procedură penală
-
  10.   O. nr.349/16-12-2021 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2021-30 septembrie 2021 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  11.   O. nr.1.526/13-12-2021 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru stabilirea atribuțiilor de detaliu, fluxului informațional, metodologiei de lucru, modelului și conținutului actelor și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție desfășurată în baza prevederilorOrdonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
-
  12.   O. nr.1.085/15-12-2021 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  13.   Decizie nr.5/23-11-2021 (C.F.)
DECIZIE privind aprobarea procedurii de control și evaluare a unităților farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică
-


Duminică, 21 aprilie 2024, 14:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.