Monitorul Oficial
nr. 23/7 ianuarie 2022

Publicare
  1.   L. nr.6/05-01-2022 
LEGE pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
-
  2.   D. nr.16/05-01-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/20044
-
  3.   L. nr.7/05-01-2022 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  4.   D. nr.17/05-01-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  5.   D. nr.24/06-01-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  6.   D. nr.25/06-01-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
-
  7.   D. nr.26/06-01-2022 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  8.   D.C.C. nr.711/02-11-2021 
DECIZIA nr. 711 din 2 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. ' 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  9.   H.G. nr.24/05-01-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
-
  10.   Decizie nr.34/07-01-2022 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 295/2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
-
  11.   Decizie nr.35/07-01-2022 
DECIZIE pentru numirea domnului Mihai-Ion Macaveiu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei
-
  12.   Decizie nr.36/07-01-2022 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Oana Oșanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
  13.   Decizie nr.37/07-01-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
  14.   Decizie nr.38/07-01-2022 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Iulia Raluca Matei din funcția de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  15.   Decizie nr.39/07-01-2022 
DECIZIE privind acordarea autorizării Societății STARC4SYS - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G
-
  16.   Decizie nr.40/07-01-2022 
DECIZIE pentru numirea domnului Cantemir-Marian Ciurea-Ercău în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
-
  17.   Decizie nr.41/07-01-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
-
  18.   Decizie nr.42/07-01-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
-


Miercuri, 29 martie 2023, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.