Monitorul Oficial
nr. 45/14 ianuarie 2022

Publicare
  1.   L. nr.18/13-01-2022 
LEGE privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua națională a supraviețuitorilor de cancer
-
  2.   D. nr.50/13-01-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua națională a supraviețuitorilor de cancer
-
  3.   L. nr.19/13-01-2022 
LEGE pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu
-
  4.   D. nr.51/13-01-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu
-
  5.   L. nr.21/14-01-2022 
LEGE privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
-
  6.   D. nr.54/14-01-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
-
  7.   L. nr.22/14-01-2022 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  8.   D. nr.55/14-01-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  9.   L. nr.23/14-01-2022 
LEGE pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  10.   D. nr.56/14-01-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  11.   D.C.C. nr.682/21-10-2021 
DECIZIA nr. 682 din 21 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  12.   O. nr.3/06-01-2022 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licențe de concesionare pentru exploatare
-
  13.   O. nr.85/29/14-01-2022 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
-
  14.   H. nr.4/14-01-2022 (C.N.S.U.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/ teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
-


Duminică, 25 februarie 2024, 07:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.