Monitorul Oficial
nr. 129/8 februarie 2022

Publicare
  1.   D. nr.161/08-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.162/08-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  3.   D. nr.163/08-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.164/08-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D.C.C. nr.324/18-05-2021 
DECIZIA nr. 324 din 18 mai 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale art. 519 și ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
-
  6.   D.C.C. nr.806/07-12-2021 
DECIZIA nr. 806 din 7 decembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999, și ale art. 517 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  7.   O. nr.304/07-02-2022 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  8.   O. nr.77/03-02-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.