Monitorul Oficial
nr. 176/22 februarie 2022

Publicare
  1.   L. nr.27/22-02-2022 
LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  2.   D. nr.193/22-02-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării JandarmerieiRomâne la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  3.   L. nr.28/22-02-2022 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
-
  4.   D. nr.194/22-02-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
-
  5.   L. nr.29/22-02-2022 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
-
  6.   D. nr.195/22-02-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
-
  7.   D. nr.196/22-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.197/22-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.198/22-02-2022 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   H.C.D. nr.12/22-02-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  11.   D.C.C. nr.871/16-12-2021 
DECIZIA nr. 871 din 16 decembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 881 alin. (6), art. 882 alin. (3), art. 883, art. 884, art. 885 și art. 888 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. II alin. (1) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
  12.   Decizie nr.162/22-02-2022 
DECIZIE pentru numirea doamnei Adela Crăciun în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
-
  13.   O. nr.184/16-02-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
-
  14.   O. nr.101/18-02-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.