Monitorul Oficial
nr. 202/1 martie 2022

Publicare
  1.   D.C.C. nr.508/13-07-2021 
DECIZIA nr. 508 din 13 iulie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
  2.   D.C.C. nr.745/04-11-2021 
DECIZIA nr. 745 din 4 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 628 alin. (2) și (5) și ale art. 665 din Codul de procedură civilă
-
  3.   O. nr.199/17-02-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  4.   O. nr.3.139/16-02-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educației privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a învățământ profesional, inclusiv dual, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: electrician auto, operator iriontator subansamble
-
  5.   H. nr.3/07-02-2022 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind radierea Societății SIGMA FINANCE IFN - S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
-
  6.   O. nr.12/23-02-2022 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control
-
  7.   Decizie nr.12/24-02-2022 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere
-
  8.   O. nr.112/25-02-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.